Foutmelding

Notice: unserialize(): Error at offset 79 of 86 bytes in UserController->attachLoad() (regel 307 van /var/www/clients/client1/web15/web/modules/user/user.module).

Voel je geroepen voor het ”gouverneurschap”? Lees dan de volgende bladzijde.

Beste vriendinnen Voorzitters,
Best vrienden Voorzitters van de clubs,
De benoeming van de Gouverneur van het District 1630 voor het jaar 2020-2021, opvolger van
Thierry REIP, zal plaatsvinden op 27 Januari 2018. De selectie commissie, in overeenstemming
met het huishoudelijk reglement van het district 1630 , bestaat uit de 5 laatste Past Gouverneurs
van het District.
De Gouverneur is de officiële verantwoordelijke van de Rotary in zijn District, hij voert zijn functies
uit onder controle van de Raad van bestuur. Hij leidt en ondersteunt de clubs en streeft naar
motivatie en leiding met het oog op continuïteit.
Volgens het huishoudelijk reglement en het principe van regionale afwisseling zou de Gouverneur van het District voor het jaar 2020-2021 idealiter iemand van een Nederlandstalige club moeten zijn. Wat de voorwaarden en de geschikte bevoegdheden betreffen, deze staan beschreven in de artikels 15.070 tot 15.090 van de het huishoudelijk reglement van de Rotary (Procedure handleiding 2013, pagina 170). De kandidaat moet reeds 7 jaar lid zijn van de Rotary en Voorzitter geweest zijn van zijn club gedurende een volledig jaar.
Ik nodig dus de Nederlandstalige Rotary clubs uit om een kandidaat voor te stellen voor het Rotary jaar 2020/2021. De kandidaat schrijft een motivatiebrief in het Frans en in het Nederlands.
De club stelt een resolutie op tijdens een statutaire vergadering waarin vermeldt staat dat zij hun lid voorstellen voor de functie van Gouverneur met volledig kennis van zaken.
Het indienen van de kandidaturen moet gebeuren per aangetekend schrijven, bij voorkeur vòòr 30 November 2017.
De benoeming zal worden voorgelegd aan de Rotariërs voor bekrachtiging tijdens de District conferentie in 2018.
Met rotarische groeten,
Uw Gouverneur,
José Vankeerberghen
38,Rue de la station
1357 HELECINE

 

Volg District 1630 op: