Commissie Ledenbestand

De rol van de commissie “Leden” is het ontwikkelen en het implementeren van een actieplan voor ledenontwikkeling. Om krachtdadig te zijn heeft Rotary leden nodig. Het vermogen van uw club om uw  gemeenschap te dienen, om de Rotary Foundation te steunen en om leiders te vormen die bekwaam zijn om Rotary te dienen boven het clubniveau is rechtstreeks verbonden met de grootte en de sterkte van haar ledenbestand.

De verantwoordelijkheden van de commissie ledenbeheer:

  • Ontwikkel doelstellingen om in het komende jaar de club-doelstellingen m.b.t. ledenbeheer te kunnen realiseren.
  • Vorm en instrueer clubleden over het belang van het aanwerven en het behoud van leden.
  • Stel een classificatieoverzicht op om zeker te zijn dat de beroepen en de bedrijven van de clubleden een weerspiegeling zijn van de huidige samenstelling van het bedrijfsleven en de gemeenschap.
  • Ontwikkel, om de tevredenheid van de leden te verbeteren, een actieplan, dat leden-bevragingen bevat en dat een begin maakt, als antwoord op hun feedback, met veranderingen in te voeren om te zorgen dat de club relevant blijft voor haar leden.
  • Begeleid de clubvergaderingen om zeker te zijn dat de inspanningen voor ledenweving en ledenbehoud succesvol zijn.
  • Werk samen met de commissie public relations om een positief imago voor de club te ontwikkelen dat aantrekkelijk is voor toekomstige en huidige leden.
  • Sponsor nieuw opgerichte clubs in uw streek, indien van toepassing.