RC Luxembourg-Horizon

nr van de club: 
70010692
Stichtingsvergadering: 
03/04/1980
Officiële erkenning: 
30/06/1980
Keureuitreiking: 
29/11/1980
Peterclub(s): 
Rc Luxembourg-Kiem
Dochterclub(s): 
Rc Luxembourg-Vallées
Rc Mondorf-Schengen